Millaisia hyötyjä tiedonkeruun mobiiliratkaisuista on saatu?

Esimerkkejä mobiiliratkaisujen hyödyistä

Kokenut työntekijä voi hoitaa varastossa työn, joka vaatii tarkkuutta ja hyvää muistia, mutta jos hän sairastuu tai vaihtaa työnantajaa, saattaa yritys joutua yllättävien ongelmien eteen.

Hyvämuistinen varastomies

Eräässä noutovarastossa oli aikoinaan tuhansia nimikkeitä ja erittäin hyvämuistinen sekä kokenut varastomies, joka muisti lähes jokaisen nimikkeen kahdeksannumeroisen koodin. Kun joku tarvitsi tavaraa, hän keräsi tuotteet ja kokenut varastomies kirjasi ne koneelle. Kaikki sujui mainiosti, kun työntekijä oli paikalla, mutta kun hän ei ollut paikalla, jouduttiin kirjauksiin etsimään koodeja hyllyistä. Sieltä ne kopioitiin paperille ja sieltä taas koneelle.

Kun kirjaukset siirrettiin päätteelle, saatiin nimiketiedot ja niiden määrät siirtymään suoraan järjestelmään.

Kirjauksia tuskaileva huoltokaveri

Liikkuvan varaston tapauksessa huoltoja tekevä henkilö kuljetti autossa mukanaan tuotteita sekä varaosia, joita asennettiin asiakkaille tarpeen mukaan. Aikaisemmin kirjaukset tehtiin paperille, josta ne kopioitiin jossain vaiheessa tietokoneelle. Tämäkin ratkaisu toimi, mutta oli virhealtis ja kirjausten perillepääsyn viive riippui siitä milloin tietokonetta pääsi käyttämään.

Mobiilipäätteellä tehdyt tapahtumat oli mahdollista lähettää heti ja mukaan oli helppoa kirjata asiakaskohtaisia kommentteja sekä toiveita, joiden avulla oli mahdollista saada lisämyyntiä.

Kiireinen tehdastyöläinen

Tehtaassa oli tarvetta kirjata materiaalien, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden siirtoja, saapumisia, ottoja, sekä inventointeja. Tapahtumia kirjattiin vaihtelevilla tavoilla paperille, matkapuhelinten muistioihin ja kannettaville tietokoneille.

Mobiilijärjestelmän avulla saatiin kirjauksille yhtenäinen malli, virheiden määrä laski huomattavasti eikä tietojen keräämisen yhteydessä tarvinnut miettiä missä järjestyksessä tapahtumat oli tehty.