Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Yritys: Elch Play Oy
Y-tunnus: 2780785-9
Sähköpostiosoite: moc.y1716200048alphc1716200048le@yc1716200048ilop.1716200048ycavi1716200048rp1716200048

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja tilausten hallintaan.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Keräämme tietoja, joiden perusteella pystymme ylläpitämään sekä uusia että olemassaolevia asiakassuhteita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröimme seuraavia tietoja:

  • yrityksen edustajan nimi (luonnollinen henkilö)
  • työtehtävä yrityksessä
  • yrityksen nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Tämän sivuston kautta keräämme ainoastaan asiakkaan itsensä antamia yhteystietoja: nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinumero.

Asiakassuhteen jo olemassa ollessa rekisteröimme myös laskutustiedot (y-tunnus, käyntiosoite ja/tai laskutusosoite).

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa laaditun sopimuksen täyttämiseksi ja lakisääteisten velvotteiden, kuten kirjanpitoaineiston säilyttämisen, täyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakassuhteen hoitamista varten tarvittavat tiedot ovat asiakkaan itsensä antamia joko tämän sivuston kautta tai muilla välineillä (esimerkiksi sähköpostilla tai puhelimitse). Markkinointia varten saatamme kerätä yhteystietoja tietopalveluja tarjoavista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käytetään yrityksemme toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Ulkopuolisista tahoista ainoastaan tilitoimistomme saa nähtäväkseen kirjanpitoon liittyvät tiedot, kuten laskutustiedot. Osa yrityksemme käyttämistä palveluntarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n (Euroopan talousalue) ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Välttämättömät evästeet

Jotkut evästeet varmistavat, että tietyt verkkosivuston osat toimivat oikein.

Analyytiikkaan liittyvät evästeet

Käytämme tilastoevästeitä optimoidaksemme käyttäjiemme verkkosivustokokemuksen. Näiden tilastoevästeiden avulla saamme tietoa verkkosivustomme käytöstä. Pyydämme lupaasi tilastoevästeiden tallentamiseen ja voit kieltää niiden käytön ilman, että sivuston käyttösi estyy.

Markkinointi-/seurantaevästeet

Markkinointi-/seurantaevästeet ovat evästeitä tai mitä tahansa muuta paikallista tallennusmuotoa, joita käytetään käyttäjäprofiilien luomiseen käyttäjän seuraamiseksi tällä verkkosivustolla. Pyydämme lupaasi näiden evästeiden tallentamiseen ja voit kieltää niiden käytön ilman, että sivuston käyttösi estyy.

Rekisterin suojaus

Tällä sivustolla tietojen siirrossa käytetään salattua SSL-yhteyttä. Tietojen tallennukseen liittyvät välineet ovat palomuurien ja käyttäjän verifioinnin takana. Tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan Elch Play Oy:n edustajat (kaikki rekisterissä olevat tiedot) ja tilitoimistomme edustajat (laskutukseen liittyvät tiedot).

Automaattinen päätöksenteko

Emme tee mitään automaattista päätöksentekoa tietojen perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on talletettu meille. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna yllä ilmoitettuihin yhteystietoihin. Enintään kerran vuodessa suoritettuna tarkistuspyyntö on maksuton

Sinulla on myös ”oikeus tulla unohdetuksi”, mutta vain jos meillä ei ole lakisääteisiä velvotteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistoa.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 16.5.2024.