Tiedonkeruuta tarpeidesi mukaan

Varastomattiin voidaan määritellä useita erilaisia tiedonkeruun toimintoja, kuten inventointi, varastosta otto, sarjanumeroiden seuranta tai muita vastaavia. Jokaiselle toiminnolle voidaan puolestaan määritellä useita erilaisia syöttökenttiä ja tarkistuksia.

Toiminnot tuottavat CSV-tiedostoja, joiden sisällön voi siirtää toiseen ohjelmaan, kuten vaikkapa taulukkolaskentaan tai yrityksen pääjärjestelmään CSV-muodossa. Tiedonkeruussa kerätty tieto ei välity meille vaan voit siirtää ne itse haluamallasi tavalla esim. sähköpostiin, pilvipalveluun tai bluetoothilla.

Määrittelyä voidaan tehdä vaiheittain ja tehdä muutoksia tarvittaessa. Luotuamme ensimmäisen version pääset kokeilemaan toiminnallisuuksia QR-koodin avulla. Tarvittaessa voimme tehdä muutoksia määrittelyyn ja voit ladata asetukset uudelleen kokeiltavaksi.

Muutama kysymys, joiden avulla voimme toteuttaa ohjelman kokeiltavaksi

Millä nimellä toimintoa kutsutaan?

Varastomattiin voidaan määritellä useampia toimintoja, joten toiminnon nimeäminen selkeästi kuvaa toiminnon käyttäjälle ja helpottaa asioita. Nimenä voi olla esim. inventointi, otto tai paikkojen laskenta.

Montako syöttökenttää toiminnossa on?

Kenttiä voivat olla vaikkapa varastopaikka, hylly, tuotteen koodi ja määrä. 

Minkä nimisiä kentät ovat?

Kun kentille antaa selkeät ja kuvaavat nimet, on niiden käyttö huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Tämä helpottaa käyttöä varsinkin tilanteissa, joissa ohjelmaa käytetään ensimmäistä kertaa, esim. tilapäistyövoiman avulla.


Näiden peruskysymysten avulla voimme luoda tietoja keräävän perustoiminnallisuuden, jota pääsee kokeilemaan hyvinkin nopeasti.

Ota meihin yhteyttä, niin voimme käydä asiaa yhdessä läpi.Voit tutustua myös alla oleviin kysymyksiin, mutta voimme myös käydä ne läpi yhdessä.

Mitkä kentät ovat pakollisia ja mitkä voidaan jättää täyttämättä?

Usein esimerkiksi inventoinnissa voidaan määrittää tuotteille eräkenttä, vaikka kaikilla tuotteilla ei erää olisikaan. Tällöin käyttäjä voi jättää erät syöttämättä niille tuotteille, joilla niitä ei ole.

Mitkä kentät ovat numeerisia?

Jotkut tiedot, kuten vaikka hyllyn numero tai alue, ovat numeerisia. Tällöin on parasta määritellä ne numeerisiksi myös tiedonkeruuohjelmassa. Tämä helpottaa työtä numeronäppäimistön ollessa automaattisesti esillä.

Kuinka pitkiä kentät voivat korkeintaan olla?

Pituuden rajoitus helpottaa mm. tietojen viemistä pääjärjestelmään, jos siinä on kentille pituusraja. Jos tämä tieto ei ole selvillä, voi olla helpointa sallia hyvin pitkä syöttökenttä.

Milloin tiedot tallennetaan?

Määrä on usein viimeinen syötettävä kenttä, mutta ei aina. Mieti mikä voisi olla viimeinen syötettävä tieto ennen kuin tiedot tallennetaan ja käyttäjältä kysytään seuraavia tietoja. Vaihtoehtoisesti tallennus voidaan tehdä myös ’Tallenna’-napista.

Kun tallennus on tehty, mihin kenttään palataan takaisin?

Usein käyttäjä ei halua syöttää esimerkiksi varaston tunnusta uudestaan, jos seuraava tieto kirjataan samassa varastossa. Näissä tapauksissa voi olla parempi kohdistaa osoitin johonkin toiseen kenttään.

Haluatko keruutietoihin jokaiselle riville aikaleiman? Entä haluatko, että käyttäjä voi kirjata ohjelmaan myös oman nimimerkkinsä?

Varastomatti voi lisätä automaattisesti keruutiedolle tallennushetken aikaleiman. Aikaleimojen perusteella voidaan esimerkiksi selvittää keruutyöhön kulunutta aikaa tai ajankohtia, jolloin töitä tyypillisesti tehdään.

Eri käyttäjille voidaan lisätä oma nimimerkkinsä, jolloin tiedetään työn suorittaja.

Muita kommentteja? Onko pääjärjestelmästä saatavilla tietoja kuten nimikerekisteri?

Jos mieleen tulee muita kommentteja, niin niistä voi mainita ja käymme ne yhdessä läpi.

Sovellukseen voi esimerkiksi ladata nimikerekisterin, jonka perusteella voidaan tarkistaa onko nimikettä olemassa tai näyttää nimikkeen nimi. Kenttiin voidaan laittaa tarkistuksia myös sen suhteen, onko tietoa jo syötetty, lisätäänkö määriä edellisiin määriin tai pitäisikö esimerkiksi inventointi tehdä inventointipohjan avulla. Näitä ja monia muita asetuksia ja mahdollisuuksia voimme käydä tarkemmin läpi yhdessä.